İstatistik, Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi

  • Prof.Dr. Uğur Malayoğlu
  • Prof.Dr. Özlem Ege Oruç
  • Prof.Dr. Selma Gürler
  • Prof.Dr. Esin Firuzan
  • Doç.Dr. Nil Hocaoğlu Aksay
  • Doç.Dr. Umay Uzunoğlu